1. Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem soutěže s názvem „50 denní Novoroční výzva 2024“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Fitshaker, s.r.o., se sídlem Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, IČO: 47569522, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 36662/N (dále jen „Pořadatel”). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Cílem Soutěže je podpora a propagace služeb Pořadatele za účelem uplatnění na relevantním trhu.

2. Trvání Soutěže:

Soutěž se uskuteční ve dnech od 8.1.2024 do 26.2.2024.

3. Účastníci Soutěže:

Účastníkem Soutěže se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba:

• které je více než 15 let,

• která splní podmínky účasti v Soutěži podle Pravidel,

s výjimkou

• zaměstnanců Pořadatele a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”)

4. Podmínky Soutěže:

Do soutěže bude zařazen každý Účastník Soutěže, který se zaregistruje na www.fitshaker.cz, nahraje svoji fotografii celé postavy s Fitness diářem 2024 (otevřeným na straně, kde začíná leden, nebo zavřeným) před proměnou do svého profilu a zapíše své míry (aktuální výšku, aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvod pasu) do 22.1.2024 do svého Fitshaker účtu a zároveň nahraje svoji fotografii celé postavy s Fitness diářem 2024 (otevřeným na straně, kde začíná březen) po proměně a zapíše své míry (aktuální výšku, aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvod pasu) do 11.3.2024* do svého Fitshaker účtu.

Jak se zapojit?

Je to velice jednoduché. Pro začátek potřebuješ odhodlání být lepší a Fitness diář 2024 (český nebo slovenský). Pokud už nemáme diáře na skladě, doporučujeme skočit do nejbližšího knihkupectví, případně objednat z Martinusu TADY nebo z Luxoru TADY).

1. Vyfotografuj PŘÍMO ZEPŘEDU celou svoji postavu v plavkách (včetně hlavy) s naším Fitness diářem 2024 (otevřeným na straně, kde začíná leden, nebo zavřeným) v ruce – neboj se, fotografie nebudeme bez tvého souhlasu nikde zveřejňovat. Jsou jen pro naše potřeby při hodnocení tvojí proměny během výzvy.

2. Nahraj tuto fotografii do svého účtu na Fitshakeru. Tuto možnost budeš mít po spuštění novoroční výzvy přímo nad kalendářem ve svém kontě i s odpočtem dnů, dokdy budeš moct svoje míry vyplnit.

3. Vyplň všechny údaje (aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvod pasu). Pokud jsi tak už učinila, super.

4. Fotku načti a míry vyplň nejpozději do 22.1.2024.

5. Od 8.1.2024 do 26.2.2024 cvič prostřednictvím videí v sekci Novoroční výzva 2024 a řiď se našimi radami.

6. Po skončení výzvy, nejpozději 11.3.2024*, nahraj svoji aktuální fotografii v plavkách přesně v té samé póze PŘÍMO ZEPŘEDU do svého účtu. Opět měj v ruce diář, tentokrát ho otevři na straně se začátkem měsíce března. Znovu vyplň všechny uvedené údaje (aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvodu pasu), abychom mohli zhodnotit tvůj pokrok.

5. Určení výherců:

Určení výherců soutěže proběhne do 11.4.2024 po vzájemné poradě Fitshaker týmu a dalších vybraných instruktorek na základě jejich subjektivního zhodnocení zaslaných fotek všech Účastníků Soutěže. Výherce bude ohledně oznámení o výhře kontaktovat zaměstnanec Fitshakeru nebo pověřený zástupce v průběhu 14 pracovních dní od termínu hodnocení.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži podle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Pořadatel Soutěže není zodpovědný za technické nebo programové chyby a omyly, které během Soutěže vzniknou.

6. Výhra:

Cenu podle těchto Pravidel poskytuje Pořadatel po předešlé dohodě s obchodními partnery.

Cena pro absolutní vítězku:

víkend v Čičmanech pro aktivní rodinu od Najzážitky.sk včetně turistické výbavy a kapesného od Fitshakeru v celkové hodnotě 1 329 €. - Anna V.

Ceny v kategorii žen, které měly před výzvou do 70 kg

1.cena: Předplatné na všechny novinky v e-shopu Fitshaker v roce 2024 v hodnotě nad 1 000 €. - Michaela P.

2. cena: Zátěžová přikrývka Balance podle vlastního výběru v hodnotě 234 € od ZORAS. - Silvia K.

3. cena: 2x FitStream PRO mixér a lyofilizované mango v celkové hodnotě 200 € od FitStream.eu. - Daniela M., Renáta O.

4. cena: Osobní kuchař Luli Chef Midi v hodnotě 139 € od mamigo.sk. - Andrea K.

5. cena: Zdravý balíček zázvorových nápojů v hodnotě 110 € od GingerBooster.cz. - Tatiana O.

6. cena: 2x Balíček voskovaných eko ubrousků v celkové hodnotě 102 € od Môj obal. - Martina K., Zuzana S.

7. cena: Akupresurní sada s praktickým pouzdrem v hodnotě 100 € od Yogashop. - Katarína J.

8. cena: Aroma difuzér s přírodními esenciálními oleji v hodnotě 90 € od Život s olejom. - Barbora C.

9. cena: 2x Balíček (nejen) léčivých čajů Medica v celkové hodnotě 76 € od Veselý čaj. - Lucia H., Dominika V.

10. cena: Modrá zimní čelenka a tři páry vlněných ponožek v hodnotě 69 € od Hygge štýl. - Alena C.

11. cena: Revitalizující domácí wellness balíček přírodní kosmetiky v hodnotě 57 € od DULCIA Natural. - Eva K.

Ceny v kategorii žen, které měly před výzvou nad 70 kg

1. cena: Celoroční zásoba snídaní od Fitshakeru v hodnotě 600 €. - Martina K.

2.cena: 2x FitStream PRO mixér a lyofilizované mango v celkové hodnotě 200 € od FitStream.eu. - Miriama M., Nikola B.

3. cena: 2x Dárková poukázka na nákup chutných dezertů v celkové hodnotě 200 € od Kolatch. - Miroslava J., Lenka Š.

4. cena: 2x Dárková poukázka na nákup knih v celkové hodnotě 200 € od Vydavatelství Tatran. - Natália P., Daniela B.

5. cena: Zátěžová přikrývka Gravity podle vlastního výběru v hodnotě 189 € od ZORAS. - Jana D.

6. cena: 2x Balíček tří zdravých sójových svíček v betonu v celkové hodnotě 156 € od Jemnô. - Michaela K., Erika B.

7. cena: Kolik kg zhubneš, tolik let Premium členství ve Fitshakeru získáš v hodnotě od 119 €. - Martina B.

8. cena: Zdravý balíček zázvorových nápojů v hodnotě 110 € od GingerBooster.cz. - Lucia D.

9. cena: Akupresurní sada s praktickým pouzdrem v hodnotě 100 € od Yogashop. - Jana D.

10. cena: Balíček produktů značky Luli v hodnotě 92 € od www.mamigo.sk. - Kristína H.

11. cena: Červená zimní čelenka a tři páry vlněných ponožek v hodnotě 69 € od Hygge štýl. - Adriana H.

12. cena: Aromaterapeutický domácí wellness balíček přírodní kosmetiky v hodnotě 58 € od DULCIA Natural. - Lenka B.

7. Oznámení výhry:

Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu odevzdání výhry prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 25.4.2024.

V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do 14 dní od určení výherce, bude určen nový výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda byly podmínky stanovené pro danou cenu splněny nebo ne. Ceny nemůžou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili podmínky stanovené pro výhru ceny, byť jen částečně.

Pokud výherce do 3 dnů od kontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto Pravidel, výhru získává nově určený náhradník.

8. Osobní údaje:

Každý Účastník uděluje Pořadateli svou účastí v Soutěži souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie na začátku výzvy, fotografie po skončení výzvy, e-mail a telefonní číslo zpracovávány za účelem pořádání Soutěže a vyhodnocení Soutěže. Tento souhlas je udělen dobrovolně na dobu konání a vyhodnocení Soutěže a po nevyhnutelně dlouhý čas na odevzdání cen. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby jejich jméno, příjmení a výhra byly zveřejněny zejména na webové a facebookové stránce www.fitshaker.sk. Výherci dále souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyhnutelné pro účast v Soutěži. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení ze Soutěže. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby je Pořadatel po skončení Soutěže kontaktoval za účelem zjištění, zda souhlasí se zveřejněním jejich fotografie a výsledků v Soutěži. V žádném případě nebudeme fotografii zveřejňovat bez takového dodatečného souhlasu. Pořadatel Soutěže je také oprávněn před likvidací osobních údajů tyto údaje anonymizovat a použít ke statistickým účelům, aby například zjistil, kolik osob se Soutěže zúčastnilo a kolik kilogramů společně zhubly.

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Pořadatele.

9. Daně:

Pořadatel neodpovídá za daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona č. 595/2003 Z. z. Slovenské republiky o dani z příjmů. V případě peněžní výhry je však Pořadatel povinen podle zákona o dani z příjmů daň srazit (ve výši 19 % nad 350 EUR), odvést ji správci daně a následně Výherci vyplatit výhru sníženou o sraženou daň.

10. Zvláštní ustanovení:

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace.

Zapojením do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Bratislavě, 05.12.2023

Fitshaker, s.r.o.