Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky využívání webové stránky www.fitshaker.cz (dále jen „Webová stránka“), která umožňuje svým návštěvníkům (dále jen „Vy“) sledovat profesionální cvičební videa, jejichž pomocí doma můžete cvičit pilates, jógu, aerobik a další druhy cvičení. (dále jen „Služba“) nebo objednávat zboží z její nabídky (dále jen „Zboží“). Ukázky cvičebních videí jsou dostupné na Webové stránce.

1.2 Webovou stránku provozuje společnost Fitshaker s.r.o., IČO: 47569522, se sídlem Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Nitra, oddíl: Sro, vložka číslo: 36662/N (dále jen „my”), DIČ: 2024006842, DIČ: SK2024006842, e-mail: info@fitshaker.sk.

1.3 Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Vámi a námi, která vznikne Vaší registrací na Webové stránce nebo objednáním Zboží (dále jen „Smlouva“), pokud se výslovně nedohodneme na jiné úpravě. Tyto VOP se aplikují na uzavírání všech Smluv realizovaných na dálku. Pokud není níže specifikováno jinak, vztahují se jednotlivá ustanovení VOP na Službu i Zboží.

Služba

2. Využívání Služby

2.1 Na Webové stránce se registrujete vložením svého e-mailu a hesla. Úspěšnou registraci Vám bezodkladně potvrdíme e-mailem (dále jen „Registrace“). Tímto okamžikem je Smlouva uzavřena. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, až dokud nedojde k jejímu ukončení, např. z důvodu zrušení Uživatelského účtu.

2.2 Registrací Vám vznikne uživatelský účet, jehož prostřednictvím budete mít zabezpečený přístup k Službě (dále jen „Uživatelský účet“).

2.3 Po Registraci Vám bude umožněno využívat jen část Služby, a to sledovat zdarma živé přenosy z cvičení, které zpřístupníme (dále jen „Bezplatné členství“).

2.4 Po vytvoření Bezplatného členství budete moct získat placený přístup k celé databázi cvičebních videí v archivu včetně předem natočených profesionálních cvičebních videí (dále jen „PREMIUM členství“). PREMIUM členství obsahuje výběr z více než 9 druhů cvičení, více než 25 hodin videí v HD kvalitě, kvalitní instruktory, přístup ze všech zařízení (PC, notebook, mobil, tablet, TV atd.), online odbornou pomoc včetně archivu živých přenosů z cvičení.

2.5 Za účelem vzniku PREMIUM členství jste povinni vyplnit objednávkový formulář, v němž si zvolíte předplacené období PREMIUM členství (dále jen „Objednávka“), a to měsíční, pololetní nebo roční a způsob platby a zároveň zaplatíte příslušný poplatek (dále jen „Členský poplatek“). Na tuto možnost jste upozorněni v okamžiku vstupu do placené zóny v rámci Bezplatného členství, jakož i v ceníku, který je zveřejněný na http://www.fitshaker.cz/cenik/ (dále jen „Ceník“). (Ceník se vám zobrazí jen po Registraci a následném přihlášení na Webové stránce). Před odesláním Objednávky máte možnost kdykoliv zkontrolovat a měnit Objednávku, tj. zejména měnit nebo opravovat jakékoliv údaje týkající se vašeho Uživatelského účtu, PREMIUM členství a hlavně předplacené období PREMIUM členství, fakturační údaje a způsob platby. Zveřejnění údajů o PREMIUM členství na naší Webové stránce se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy, ale za výzvu k předložení návrhu z Vaší strany. Odesláním Objednávky učiníte takový návrh na vznik PREMIUM členství. Součástí Objednávky je povinnost zaplatit Členský poplatek. PREMIUM členství vznikne k okamžiku, kdy vám e-mailem potvrdíme vznik PREMIUM členství. Toto potvrzení provedeme ihned poté, co nám zašlete Objednávku a zaplatíte příslušný Členský poplatek podle článku 3 níže. Od tohoto okamžiku Vám bude obsah PREMIUM členství dostupný a budete ho moct využívat prostřednictvím svého Uživatelského účtu. PREMIUM členství je určeno primárně osobám starším 15 let. Pokud je Vám méně než 15 let, odesláním Objednávky a zaplacením Členského poplatku potvrzujete, že tak konáte se souhlasem svého zákonného zástupce, např. rodiče.

2.6 Služba je přístupná prostřednictvím webového prohlížeče jako např. Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainstalovaným pluginem Flash Player. K plnému využívání služby je zapotřebí mít osobní počítač, případně tablet nebo mobilní telefon (chytrý telefon), který obsahuje internetový prohlížeč a umožňuje prohlížení videí.

3. Členský poplatek a způsob platby

3.1 Za příslušné období PREMIUM členství jste povinni zaplatit Členský poplatek, a to ve výši podle platného Ceníku. Členský poplatek je buď měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční.

3.2 Pokud si zvolíte měsíční Členský poplatek, můžete si pro uskutečnění platby za měsíční Členský poplatek vybrat z více možností automatických měsíčních plateb, a to platbu kartou přes GoPay, TrustPay, SMS platbu mobilem nebo PayPal. V takovém případě vám bude PREMIUM členství po dobu neurčitou automaticky prodlužováno s fixní frekvencí každý měsíc, a to za stejných podmínek a stejnou fixní cenu, která je zároveň maximální cenou opakované platby. Automatické měsíční platby můžete kdykoliv zrušit tak, že stisknete tlačítko „Ukončit PREMIUM členství“ v Uživatelském účtu a vykonáte kroky, které se Vám zobrazí v následujících pokynech. Při platbě kartou stačí jen stisknout zmíněné tlačítko „Ukončit PREMIUM členství“, při SMS platbě bude ještě zapotřebí dodatečně odeslat bezplatnou SMS a při platbě prostřednictvím PayPal zrušit platbu na svém PayPal účtu. Do uplynutí příslušného období PREMIUM členství, za něž jste už zaplatili, budete samozřejmě moct využívat výhody PREMIUM členství.

3.3 Pokud si zvolíte čtvrtletní, pololetní nebo roční Členský poplatek, platíte předem za 3, 6 nebo 12 měsíců PREMIUM členství, a to buď platební kartou nebo bankovním převodem přes platební bránu GoPay nebo PayPal.

3.4 Výše PREMIUM Členského poplatku v Ceníku je uvedena v Kč a je výslednou cenou včetně všech souvisejících daní (DPH) a dalších poplatků.

Nákup Zboží

4. Objednávka Zboží

4.1 Na Webové stránce nabízíme Zboží na prodej. Součástí každé nabídky Zboží je i jeho název, hlavní vlastnosti, resp. základní charakteristika a informace o způsobu použití. Součástí je také údaj o dostupnosti na skladě, konečné ceně v Kč a nákladech na dopravu.

4.2 Objednávku Zboží vykonáte tak, že stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“ vložíte vybrané Zboží, jež máte v úmyslu zakoupit, do košíku. Po Registraci, přihlášení do svého Uživatelského účtu, resp. po vyplnění všech svých identifikačních údajů v rámci nákupu bez registrace a výběru způsobu dopravy a platby budete obeznámeni s konečnou cenou za nákup Zboží. Ta zahrnuje cenu za vybrané Zboží umístěné v košíku, daň z přidané hodnoty a cenu za dopravu. Před odesláním objednávky máte možnost objednávku zkontrolovat a měnit, např. zejména obsah košíku nebo jakékoliv údaje týkající se množství objednávaného Zboží, způsob a adresu dodání Zboží, způsob platby a fakturační údaje. Odesláním objednávky akceptujete naši nabídku Zboží vloženého do košíku, souhlasíte s těmito VOP a podáváte neodvolatelnou nabídku na uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).

4.3 Ihned po přijetí objednávky potvrdíme její přijetí e-mailem.

4.4 Objednáním Zboží potvrzujete, že jste byl/a obeznámen/a s tím, že součástí objednávky je i povinnost zaplatit kupní cenu.

5. Uzavření Kupní smlouvy

5.1 Doručenou objednávku zkontrolujeme (např. Vaše údaje, objednané Zboží, zaregistrování úhrady ceny na našem účtu) a obratem začneme s jejím vyřizováním. Po kontrole Vám e-mailem potvrdíme její přijetí a doručením tohoto e-mailu je Kupní smlouva uzavřena.

6. Platební podmínky

6.1 Cena Zboží platná v okamžiku realizace Vaší nabídky je uvedena v Kč a zahrnuje všechny související daně a poplatky. Platby za dodání Zboží a případné další poplatky, pokud existují, nejsou v ceně Zboží zahrnuty a budou Vám oznámeny během realizace objednávky a budou zvlášť zahrnuty do celkové konečné ceny za Zboží.

6.2 Pro uskutečnění platby si můžete zvolit ze tří možností plateb, a to kartou, prostřednictvím GoPay nebo na dobírku.

6.3 Vlastnických práv ke Zboží nabýváte až zaplacením celé kupní ceny.

6.4 Fakturu Vám doručíme společně se Zbožím.

7. Dodací podmínky

7.1 Zboží Vám bude doručeno na adresu, kterou jste uvedl/a, a to naším kurýrem prostřednictvím externí fulfillment firmy Comgate s.r.o. se sídlem Diaľničná Cesta 2, 903 01 Senec, Slovenská republika. O předpokládaném čase doručení Vás kurýr informuje telefonicky.

7.2 Objednané Zboží jste povinen/povinna převzít a při převzetí si zásilku pořádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží potvrdíte písemně na dodacím dokladu.

7.3 O odeslání Zboží Vás informujeme e-mailem.

7.4 Zboží Vám bude doručeno standardně do 2 pracovních dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud se nedohodneme na jiném termínu doručení. V případě osobního odběru tento termín závisí na naší vzájemné dohodě. V případě, že Zboží v dohodnutém termínu nepřevezmete nebo ho nelze doručit z jiných důvodů na Vaší straně, a to ani opakovaně v náhradním termínu, bude nám Zboží vráceno.

7.5 Zboží doručujeme jen na území České a Slovenské republiky, pokud se v individuálním případě nedohodneme jinak.

8. Záruka vrácení peněz

8.1 Děláme všechno pro to, abychom Vám poskytli Služby v maximální možné kvalitě. Přesto však nedokážeme zajistit, že se Vám bude naše Služba líbit a že Vám bude vyhovovat.

8.2 Proto, pokud nejste s kvalitou PREMIUM členství spokojen/a, můžete do 30 dní od vzniku PREMIUM členství od Smlouvy v části týkající se PREMIUM členství odstoupit. Pokud od Smlouvy takto odstoupíte, my Vám v co nejkratší době, která nepřesáhne 14 dní, vrátíme zaplacený Členský poplatek. I po ukončení PREMIUM členství budete moct využívat základní, Bezplatné členství.

8.3 Odstoupit od Smlouvy v části PREMIUM členství můžete jakýmkoliv způsobem, např. e-mailem nebo formou dopisu. Pro tento účel můžete využít i tento formulář. S formulářem se ale nemusíte trápit, postačí, když nám v rámci lhůty zašlete e-mail s informací, že nemáte zájem o PREMIUM členství, a my to budeme považovat za odstoupení od Smlouvy v části PREMIUM členství.

8.4 Možnost odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu máte i v případě Kupní smlouvy. Ze zákona na to máte 14 dní od převzetí Zboží, ale my Vám poskytujeme až 2měsíční lhůtu.

8.5 Když odstoupíte od Kupní smlouvy, Kupní smlouva se od začátku ruší a ruší se i každá případná doplňková smlouva související s Kupní smlouvou, od níž jste odstoupil/a.

8.6 Lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud jste nám odeslal/a Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději poslední den lhůty.

8.7 Po odstoupení jste oprávněn/a odevzdat nám Zboží osobně nebo zasláním na naši adresu. Zboží by mělo být pokud možno v původním obalu nebo obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které bylo dodáno společně se Zbožím. Původ Zboží prokážete přiložením dokladu o koupi a záručního listu (pokud je ke Zboží dodáván) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy.

8.8 V případě odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátíme kupní cenu, a to včetně původních nákladů na dopravu Zboží k vám, pokud tyto náklady vznikly, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy. Platby vám vrátíme stejným způsobem, jaký jste použil/a při své platbě, pokud se nedohodneme jinak. Taková jiná dohoda však nebude znamenat účtování dalších poplatků.

8.9 Při odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Zboží, Vám nejsme povinni vrátit kupní cenu a platby podle předcházejícího bodu předtím, než je nám Zboží doručeno nebo dokud neprokážete zaslání Zboží zpět, ledaže bychom navrhli, že si Zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím námi pověřené osoby.

8.10 Máte povinnost zaslat Zboží zpět nebo ho odevzdat nám nebo osobě, kterou jsme pověřili převzetím Zboží, a to nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. To neplatí, pokud navrhneme, že si Zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím námi pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, pokud jste Zboží odevzdal/a k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

8.11 Při odstoupení od Kupní smlouvy nesete pouze náklady na vrácení Zboží.

8.12 Zodpovídáte jen za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo důsledkem takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného k zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.

8.13 Berete na vědomí, že nelze odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případě Zboží:

  • a) zhotoveného podle Vašich zvláštních požadavků, Zboží vyrobeného na míru nebo Zboží určeného speciálně pro Vás,
  • b) které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  • c) které může být vzhledem ke svojí povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným Zbožím,
  • d) uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  • e) zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaného v ochranném obalu, pokud jste tento obal rozbalil/a.

9. Záruční a reklamační podmínky

9.1 Pokud byste kdykoliv zaznamenal/a jakékoliv problémy s naší Službou, např. její nedostupnost nebo špatnou kvalitu videa, můžete to reklamovat. Mějte prosím na paměti, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivněna i rychlostí Vašeho internetového připojení. Za účelem případné reklamace postačí, když nám zašlete e-mail na info@fitshaker.cz, nejlépe s předmětem „Reklamace“ a v něm nám vysvětlíte, v čem problém spočívá a jak dlouho trvá. Na Váš e-mail odpovíme co nejdřív a tuto naši odpověď budete moct považovat za potvrzení o přijetí Vaší reklamace. Po uplatnění reklamace se budeme snažit určit způsob vyřízení reklamace, jakož i vyřídit samotnou reklamaci ihned, v složitých případech na to máme ze zákona 3 pracovní dny ode dne uplatnění reklamace a v odůvodněných případech, zejména pokud situace vyžaduje složité technické vyhodnocení stavu Služby, nejvýš 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Protože Vaše spokojenost s našimi Službami je pro nás velice důležitá, uděláme všechno pro to, abychom případný problém s naší Službou odstranili k Vaší spokojenosti co nejdřív. Předpokládáme, že by tento proces neměl trvat více než několik dní v závislosti na konkrétním problému. Za dobu trvání problému s naší Službou Vám podle Vašich preferencí buď vrátíme Členský poplatek, nebo poskytneme Službu na stejně dlouhé následující období zdarma. Na konci Vám zašleme e-mail, v němž uvedeme, že Vaše reklamace nebo požadavek byly vyřízeny. Pokud po obdržení e-mailu náhodou nebudete spokojen/a, kontaktujte nás a pokusíme se následně najít řešení k Vaší spokojenosti.

9.2 Zodpovídáme Vám za to, že Vámi zakoupené Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou. To znamená, že zodpovídáme za to, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti požadované Kupní smlouvou, popisované námi nebo výrobcem nebo očekávané na základě reklamy Zboží, případně obvyklé pro danou věc. Dále zodpovídáme za to, že Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který k použití věci uvádíme nebo ke kterému se věc obvykle používá.

9.3 Záruční lhůta je 24 měsíců s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční lhůta začíná plynout od Vašeho převzetí Zboží. Jste oprávněn/a uplatnit si reklamaci zasláním reklamovaného Zboží na naši adresu. Ještě před zasláním reklamovaného zboží a zahájením reklamačního řízení nám můžete zaslat e-mailem fotografii reklamovaného Zboží, a to za účelem neformálního posouzení stavu Zboží a získání nezávazné informace o případném dalším postupu a pravděpodobnosti úspěchu v reklamačním řízení. Při reklamaci jste povinen/povinna prokázat původ Zboží, např. fakturou, záručním listem, pokud byl ke Zboží přiložen, příp. jiným prokazatelným způsobem. Zároveň máte povinnost popsat, jak se vada projevuje.

9.4 Pokud jde o takovou vadu Zboží, kterou lze odstranit, máte právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a abychom vadu bez zbytečného odkladu odstranili. Místo odstranění vady můžete požadovat výměnu věci nebo, pokud se týká jen součásti věci, výměn součásti, pokud nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnost vady. Místo odstranění vady můžeme vždy vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud Vám to nezpůsobí závažné obtíže.

9.5 Pokud jde o takovou vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být Zboží řádně užíváno jako věc bez vady, máte právo na výměnu Zboží nebo máte právo odstoupit od Kupní smlouvy. Stejná práva máte i tehdy, když jde sice o vady odstranitelné, ale Zboží nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad řádně užívat. Opakovaný výskyt vady po opravě znamená, že se vada, která byla v záruční lhůtě už nejméně dvakrát opravovaná, vyskytne potřetí. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, máte právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

9.6 Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme ihned, v složitých případech nejpozději do 3 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud situace vyžaduje složité technické vyhodnocení stavu Zboží, nejvýš do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9.7 Při uplatnění reklamace Vám vydáme potvrzení ve formě e-mailu. O vyřízení reklamace Vám také vydáme písemný doklad.

9.8 V případě, že došlo k poškození Zboží během dopravy kurýrem, máte povinnost s tímto kurýrem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a nejste povinen/povinna dodané Zboží převzít. Máte povinnost informovat nás o doručení poškozeného Zboží ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení.

9.9 Pokud jste uplatnil/a reklamaci Zboží během prvních 12 měsíců od nákupu, můžeme reklamaci vyřídit zamítnutím jen na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení od Vás nebudeme vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.

9.10 Pokud uplatníte reklamaci Zboží po 12 měsících od nákupu a zamítneme ji, v dokladu o vyřízení reklamace uvedeme, komu můžete zaslat výrobek k odbornému posouzení. Pokud Zboží zašlete k odbornému posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení, jakož i všechny další související účelně vynaložené náklady neseme my bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud odborným posouzením prokážete naši odpovědnost za vadu, můžete reklamaci uplatnit znovu. Během vykonávání odborného posouzení neplyne záruční lhůta. V takovém případě Vám do 14 dní ode dne opětovného uplatnění reklamace uhradíme všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci nezamítneme.

9.11 Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým používáním nebo na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo užíváním Zboží.

9.12 Do záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění práva vyplývajícího z odpovědnosti za vady až do doby, kdy jste byl/a povinen/povinna Zboží po skončení opravy převzít. Pokud dojde k výměně, začne záruční lhůta plynout znovu od převzetí nového Zboží.

9.13 Společně se Zbožím Vám může být dodán i záruční list. Pokud nebude záruční list dodán společně se Zbožím, nahrazuje ho faktura.

10. Zrušení Uživatelského účtu

10.1 Uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit stisknutím tlačítka „Ukončit členství“ ve svém Uživatelském účtu.

10.2 Vyhrazujeme si právo zrušit Váš Uživatelský účet v případě podstatného porušení Smlouvy, např. našich autorských práv.

10.3 Zrušením Uživatelského účtu Smlouva zaniká. Když svůj Uživatelský účet zrušíte, nemáte nárok na vrácení již zaplaceného Členského poplatku. Automatické platby podle článku 3.2 výše budou při platbě kartou automaticky zrušeny, při SMS platbě bude ještě zapotřebí dodatečně odeslat bezplatnou SMS a při platbě prostřednictvím PayPal zrušit platbu na svém PayPal účtu. Pokud byste po zrušení Uživatelského účtu zapomněl/a zrušit automatickou platbu, kontaktujte nás a peníze Vám vrátíme.

11. Autorské právo

11.1 Webová stránka a všechny informace a materiály na ní publikované můžou být chráněny autorským právem. Názvy a označení, např. zboží a služeb, můžou být ochrannými známkami jejich vlastníků. Kopírovat a šířit informace publikované na Webové stránce lze pouze s naším předcházejícím souhlasem. Neoprávněný zásah do autorských práv může být považován za trestný čin.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Pro informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak používáme cookies se obeznamte s našimi pravidly zpracování osobních údajů a používání cookies.

Dokument „Ochrana osobních údajů“ naleznete ZDE a dokument o tom, jak používáme cookies naleznete ZDE.

13. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

13.1 Pokud nejste spokojen/a se způsobem, jakým jsme vyřešili Vaši reklamaci, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, máte právo obrátit se na nás se žádostí o nápravu.

13.2 Pokud jsme na Vaši žádost o nápravu odpověděli zamítavě nebo na ni neodpověděli do 30 dní od jejího odeslání, máte podle § 3 odst. 6 slovenského zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a slovenského zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů právo podat za účelem ochrany svých spotřebitelských práv návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů.

13.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu začíná Vaším návrhem, který lze podat písemně v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do zápisu. K podání návrhu můžete využít formulář, který je dostupný na webovém sídle subjektu alternativního řešení sporů.

13.4 Subjekty alternativního řešení sporů jsou Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiné subjekty zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství SR (www.mhsr.sk).

13.5 V případě přeshraničního sporu máte právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum (www.esc-sr.sk), které Vám poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení Vašeho sporu.

13.6 Máte také právo na mimosoudní řešení případného sporu vyplývající ze Smlouvy, které můžete zahájit online prostřednictvím evropské platformy řešení sporů online (ec.europa.eu/consumers/odr).

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto VOP můžeme kdykoliv jednostranně měnit. Případnou změnu Vám oznámíme vhodným způsobem, např. e-mailem nebo zveřejněním nového znění na viditelném místě na Webové stránce. Pokračováním ve využívání Webové stránky nebo uskutečněním další platby projevujete souhlas s novým zněním. V případě, že s novým zněním nesouhlasíte, máte právo od Smlouvy odstoupit, a to do 15 dní od vykonání změny VOP.

14.2 V odůvodněných případech nejsme povinni uzavřít s Vámi Smlouvu, zejména pokud jste už v minulosti porušil/a Smlouvu nebo se už Zboží nevyrábí.

14.3 Svojí nabídkou Služeb a Zboží včetně ceny jsme vázáni v den, kdy je tato nabídka zveřejněna na Webové stránce.

14.4 Objednáním Zboží, resp. uzavřením Smlouvy souhlasíte s těmito VOP a prohlašujete, že jste měl/a možnost seznámit se s nimi před jejím uzavřením. Tyto VOP jsou Vám kdykoliv dostupné na této adrese: http://www.fitshaker.cz/obchodni-podminky/.

14.5 Souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy hradíte Vy.

14.6 Všechny právní vztahy mezi námi a Vámi se řídí právním řádem Slovenské republiky. Případné spory s Vámi se budeme snažit řešit vzájemnou dohodou a pokud se to nepodaří, jsou k rozhodování příslušné všeobecné soudy Slovenské republiky.

14.7 Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, není tím dotknuta platnost ostatních ustanovení.

14.8 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva je archivována v elektronické podobě a je Vám kdykoliv dostupná na vyžádání.

14.9 Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (Slovenská obchodná inšpekcia) se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefon: (+421) (0)258 272 132, web: www.soi.sk.

Tato verze VOP je platná od 7. 2. 2019.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – JÍDELNÍČEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se aplikují na ty právní vztahy mezi společností Fitshaker s.r.o. se sídlem Tekovská Nová Ves 462, Nová Dedina 935 25, Slovenská republika, IČO: 47569522, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: Sro, vložka č.: 36662/N, DIČ: 2024006842, IČ DPH: SK2024006842, jako poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“), a Vámi, jako uživatelem (dále jen „Uživatel“), které vznikají mezi Poskytovatelem a Uživatelem při objednání služby vypracování jídelníčku (dále jen „Jídelníček“) Uživatelem v rámci Uživatelského účtu Uživatele na Webové stránce Poskytovatele (dále jen „Služba“), a jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb uzavřené na dálku mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen „Smlouva“).

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, termíny v těchto VOP přímo nedefinované, ale napsané s velkým začátečním písmenem, mají takový význam, jak je definováno ve Všeobecných obchodních podmínkách upravujících právní vztahy vzniklé z Bezplatného členství nebo PREMIUM členství Uživatele v Uživatelském účtu na Webové stránce Poskytovatele (dále jen „VOP – Členství“). V případě rozporů mezi těmito VOP a VOP – Členství, mají přednost VOP – Členství.

1. Základní ustanovení

1.1 Poskytovatel a Uživatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý samostatně jen „Smluvní strana“ se můžou písemně dohodnout na odlišné úpravě vzájemných právních vztahů ze Smlouvy od těchto VOP. Taková odlišná dohoda bude mít přednost před VOP.

1.2 Vzájemné právní vztahy mezi Smluvními stranami se ve vztahu k

  • (i) Uživateli – Spotřebiteli řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb. Slovenské republiky Občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Z. z. Slovenské republiky o ochraně spotřebitele a zákonem č. 102/2014 Z. z. Slovenské republiky o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku;
  • (ii) Uživateli – Podnikateli řídí zejména zákonem č. 513/1991 Sb. Slovenské republiky Obchodní zákoník.

Některá ustanovení těchto VOP jsou upravena výslovně odlišně pro Uživatele – Spotřebitele a Uživatele – Podnikatele, zejména podmínky části Odstoupení od Smlouvy a Záruční podmínky a reklamační řád.

2. Poskytování Služby a uzavření Smlouvy

2.1 Na Webové stránce Poskytovatel nabízí poskytnutí Služby za úplatu.

2.2 Na Webové stránce v Uživatelském účtu nabízí Poskytovatel Uživateli poskytnutí Služby spočívající ve vypracování Jídelníčku pro Uživatele podle (i) požadavků Uživatele a (ii) údajů za tímto účelem poskytnutých Uživatelem Poskytovateli.

2.3 V případě zájmu Uživatele o Službu je Uživatel povinen vyplnit objednávkový formulář nacházející se v zóně Uživatelského účtu na Webové stránce, ve kterém si zvolí Jídelníček z nabídky Poskytovatele a vyplní další údaje potřebné k vypracování Jídelníčku, jako např. výška, váha, věk, pohlaví apod. osoby, pro kterou je Jídelníček určen (dále jen „Objednávka“), a způsob platby (pokud Poskytovatel poskytuje možnost jiného způsobu platby Poplatku než je ten, který si Uživatel zvolil pro úhrady členského poplatku za PREMIUM členství), a zároveň zaplatí příslušný poplatek (dále jen „Poplatek“). O výši Poplatku je Uživatel informován v procesu zadávání a odeslání Objednávky, jakož i v ceníku, který je zveřejněn na http://www.fitshaker.cz/cenik/ (dále jen „Ceník“). (Ceník se Uživateli zobrazí jen po Registraci a následném přihlášení do Uživatelského účtu na Webové stránce.) Před odesláním Objednávky má Uživatel možnost kdykoliv zkontrolovat a měnit Objednávku, tj. zejména měnit nebo opravovat jakékoliv údaje uvedené v Objednávce, fakturační údaje a způsob platby (pokud Poskytovatel poskytuje možnost jiného způsobu platby Poplatku než je ten, který si Uživatel zvolil pro úhrady členského poplatku za PREMIUM členství).

2.4 Zveřejnění údajů o Službě na Webové stránce se nepovažuje za návrh na uzavření Smlouvy, ale za Poskytovatelovu výzvu k Uživatelovu předložení návrhu na uzavření Smlouvy. Odesláním Objednávky činí Uživatel takový návrh na poskytnutí Služby. Součástí Objednávky je povinnost zaplatit Poplatek.

2.5 Poskytovatel doručí Uživateli Jídelníček ve lhůtě 48 hodin od okamžiku odeslání Objednávky do jeho Uživatelského účtu a/nebo na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu Uživatele.

2.6 Uživatelský účet a v něm umístěný příslušný objednávkový formulář jsou přístupné prostřednictvím internetových prohlížečů jako např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera s nainstalovaným pluginem Flash Player. K přístupu do Uživatelského účtu je zapotřebí mít osobní počítač, případně tablet nebo mobilní telefon (chytrý telefon), který obsahuje internetový prohlížeč.

2.7 Uživatel tímto souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy.

3. Platební podmínky

3.1 Výška Poplatku zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována v nabídce Služby v Uživatelském účtu. Výška Poplatku je uvedena v měně Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech obdobných souvisejících poplatků, s výjimkou poplatků za využití určitého způsobu platby. Poplatky za využití určitého způsobu platby a případně další poplatky, pokud existují, nejsou zahrnuty do výše Poplatku uvedené v nabídce Služby v Uživatelském účtu, ale budou zahrnuty do celkové konečné sumy Poplatku a budou Uživateli oznámeny před závazným odesláním Objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost Smluvních stran uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Pokud mezi Smluvními stranami nedojde k uzavření Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, Uživatel si může zvolit některý ze způsobů platby Poplatku, který je specifikován v Uživatelském účtu u nabídky Služby.

3.3 Přijetí platby Poplatku potvrdí Poskytovatel Uživateli e-mailem.

3.4 Fakturu doručí Poskytovatel Uživateli e-mailem po přijetí platby Poplatku, s čímž Uživatel objednáním Služby souhlasí.

4. Omezené právo odstoupit od Smlouvy

4.1 Uživatel – Spotřebitel má obecně právo do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. V případě odstoupení od Smlouvy se postupuje přiměřeně podle ustanovení čl. 8 a násl. VOP – Členství (Záruka vrácení peněz).

4.2 Objednáním Jídelníčku a přijetím těchto VOP Uživatel – Spotřebitel žádá Poskytovatele o zahájení a poskytnutí Služby před uplynutím lhůty na odstoupení. Poskytovatel tímto poučuje Zákazníka, že pokud bude Služba poskytnuta v plném rozsahu před uplynutím lhůty na odstoupení, Uživatel – Spotřebitel podle § 4 odst. 6 ve spojení s § 7 odst. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. Slovenské republiky o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy. Uživatel – Spotřebitel objednáním Jídelníčku a přijetím těchto VOP prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy po úplném poskytnutí služby.

4.3 Tyto VOP předpokládají, že Služba bude poskytnuta před uplynutím lhůty na odstoupení od Smlouvy.

5. Záruční podmínky a reklamační řád

5.1 K úpravě vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k záručním podmínkám a reklamačnímu řádu se přiměřeně použijí ustanovení VOP – Členství „Záruční podmínky a reklamační řád“.

5.2 Za účelem zohlednění zvláštních nutričních potřeb těhotných a kojících Uživatelů, jakož i Uživatelů s alergiemi a/nebo potravinovými intolerancemi nebo jakýmikoliv jinými zvláštními nutričními potřebami Poskytovatel takové Uživatele žádá kontaktovat zákaznický servis Poskytovatele e-mailem na adrese info@fitshaker.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +421 940 602 051. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv následky způsobené následováním Jídelníčku Uživatelem se zvláštními nutričními potřebami podle předcházející věty, pokud o tom takový Uživatel opomene informovat

6. Práva duševního vlastnictví

6.1 Webová stránka, internetový obchod Poskytovatele, všechny informace a materiály v nich publikované, jakož i příslušný Jídelníček můžou být chráněny autorským právem. Názvy a označení Služby a Jídelníčku můžou být ochrannými známkami jejich vlastníků. Kopírovat a šířit informace publikované na Webové stránce Poskytovatele nebo veřejně rozšiřovat Jídelníček (tzn. používat Jídelníček pro jakékoliv jiné než soukromé účely) je možné jen s jeho předcházejícím souhlasem. Neoprávněný zásah do takových práv duševního vlastnictví může být považován za trestný čin.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Pro informace o tom, jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a návštěvníků Webové stránky a jak používá cookies, se Uživatelé a návštěvníci Webové stránky můžou obeznámit s Poskytovatelovými pravidly zpracování osobních údajů a používání cookies:

(i) dokument „Ochrana osobních údajů“;

(ii) dokument „Cookies“.

8. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

8.1 Níže uvedené podmínky podle tohoto článku 8 se vztahují jen na Uživatele – Spotřebitele. Svou povahou obdobná práva a povinnosti Uživatele – Podnikatele se upravují příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Slovenské republiky Obchodní zákoník.

8.2 Pokud Uživatel není spokojen se způsobem, jakým Poskytovatel vyřešil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že Poskytovatel porušil jeho práva, má právo obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu.

8.3 Pokud Poskytovatel na žádost Uživatele o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dní od jejího odeslání, má Uživatel podle zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenské republiky o ochraně spotřebitele a zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenské republiky o alternativním řešení spotřebitelských sporů právo podat za účelem ochrany svých spotřebitelských práv návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů. Možnost Uživatele obrátit se na soud tím zůstává nedotčena.

8.4 Alternativní řešení spotřebitelského sporu začíná návrhem Uživatele. Návrh musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti a může se podat písemně v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do zápisu. K podání návrhu může Uživatel využít formulář, který je dostupný na webovém sídle subjektu alternativního řešení sporů. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen postupovat nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí, s cílem urovnání sporu a přihlížet přitom k ochraně práv a oprávněných zájmů stan sporu. Pokud mají strany sporu zájem o smířlivé vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu. Uzavřená dohoda je závazná. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody o vyřešení sporu a subjekt alternativního řešení sporu dospěje k závěru, že Poskytovatel porušil práva Uživatele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodňujícího stanoviska. Subjekt alternativního řešení sporů návrh odloží, pokud není zřejmé, že Poskytovatel porušil práva Uživatele. Alternativní řešení sporu je bezúplatné. Subjekt alternativního řešení sporů však může od Uživatele požadovat poplatek maximálně 5 € včetně DPH.

8.5 Subjekty alternativního řešení sporů jsou Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiné subjekty zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství SR (www.mhsr.sk). V případě přeshraničního sporu má Uživatel rovněž právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum (www.esc-sr.sk), které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu. Uživatel má také právo na alternativní řešení případného sporu prostřednictvím evropské platformy řešení sporů on-line (ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se slovenským právem. Tímto nejsou dotčena spotřebitelská práva vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů.

9.2 Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím prostředků dálkové komunikace a lze ji uzavřít v slovenském jazyce.

9.3 Pokud je, nebo se stane kterékoliv ustanovení Smlouvy neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy.

9.4 V případě jakýchkoliv otázek, stížností, podnětů nebo žádostí o nápravu se Uživatel může kdykoliv obrátit na Poskytovatele, například e-mailem na info@fitshaker.cz nebo na telefonním čísle +421 940 602 051.

9.5 Orgánem dozoru v oblasti živnostenského podnikání je Obor živnostenského podnikání, Okresní úřad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=3, +421 376 549 750, 751, 752). Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 232 313 214). Orgánem dozoru v oblasti ochrany spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava (www.soi.sk, ba@soi.sk, +421 258 272 172).

9.6 Znění VOP může Poskytovatel kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat. Nové VOP nabydou účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webové stránce a ruší se tím dosud platné VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena vaše práva a povinnosti, které vznikly před účinností nových VOP.

9.7 Vzhledem ke způsobu uzavírání Smlouvy, nebude Smlouva u Poskytovatele samostatně uložena a dostupná na požádání. VOP budou kdykoliv dostupné na Webové stránce.