1. Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem soutěže s názvem 60-denní Výzva do plavek 2024 (dále jen „Soutěž“) je společnost Fitshaker, s. r. o., se sídlem Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, IČO: 47569522, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 36662/N (dále jen „Pořadatel”). Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Cílem Soutěže je podpora a propagace služeb Pořadatele s cílem uplatnění na relevantním trhu.

2. Trvání Soutěže:

Soutěž se uskuteční ve dnech od 6. 5. 2024 do 4. 7. 2024 .

3. Účastníci Soutěže:

Účastníkem Soutěže se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba:

  • které je více než 15 let,
  • která splní podmínky účasti v Soutěži podle Pravidel,

s výjimkou

  • zaměstnanců Pořadatele a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”)

4. Podmínky Soutěže:

Do soutěže bude zařazen každý Účastník Soutěže, který se zaregistruje na www.fitshaker.cz, nahraje svoji fotografii celé postavy s Fitness diářem 2024 (otevřeným na straně, kde začíná květen) před proměnou do svého profilu a zapíše své míry (aktuální výšku, aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvod pasu) do 20. 5. 2024 do svého Fitshaker účtu, a zároveň nahraje svoji fotografii celé postavy s Fitness diářem 2024 po proměně (otevřeným na straně, kde začíná červenec) a zapíše své míry (aktuální výšku, aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvod pasu) do 18. 7. 2024 do svého Fitshaker účtu. V případě, že bude Fitness diář 2024 vyprodaný, můžeš se vyfotit s vytištěným / na tabletu zobrazeným bonusem k aktuální výzvě. Hlavní cenu však může získat pouze ten, kdo se vyfotí s Fitness diářem 2024.

Jak se zapojit?

Je to velice jednoduché. Pro začátek potřebuješ odhodlání být lepší a Fitness diář 2024 (český nebo slovenský). Fitnes diář si můžeš objednat na našem e-shopu. Pokud je vyprodána česká verze, můžeš se vyfotit s vytištěným / na tabletu zobrazeným bonusem k aktuální výzvě. Hlavní cenu však může získat pouze ten, kdo se vyfotí s Fitness diářem 2024.

1. Vyfotografuj PŘÍMO ZEPŘEDU celou svoji postavu v plavkách (včetně hlavy) s naším Fitness diářem 2024 (otevřeným na straně, kde začíná květen) v ruce. Neboj se, fotografie nebudeme bez tvého souhlasu nikde zveřejňovat. Jsou jen pro naše potřeby při hodnocení tvojí proměny během výzvy. Doporučujeme vyfotit se za denního světla u stěny nebo jednobarevného pozadí.

2. Nahraj tuto fotografii do svého účtu na Fitshakeru. Tuto možnost najdeš po kliknutí na tlačítko Zobrazit profil ve svém účtu, které se nachází vpravo nahoře. Následně uvidíš tlačítko Výzvy, kde si vybereš Výzva do plavek 2024 a nahraješ svoji fotografii. Své údaje můžeš nahrát pouze přihlášením na stránku prostřednictvím prohlížeče, v mobilní aplikaci tato možnost není k dispozici.

3. Vyplň své míry - také v záložce Výzvy, kde si vybereš Výzvu do plavek 2024 (aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvod pasu). Pokud jsi tak už učinila, super.

4. Fotku načti a míry vyplň nejpozději do 20. 5. 2024.

5. Od 6. 5. – 4. 7. 2024 cvič prostřednictvím videí v sekci Výzva do plavek 2024 a řiď se našimi radami.

6. Po skončení výzvy, nejpozději do 18. 7. 2024, nahraj svoji aktuální fotografii v plavkách přesně v té samé póze PŘÍMO ZEPŘEDU do svého účtu. Opět měj v ruce Fitnes diář 2024, tentokrát ho otevři na straně se začátkem měsíce červenec. Znovu vyplň všechny uvedené údaje (aktuální váhu, obvod boků, obvod stehna, obvodu pasu), abychom mohli zhodnotit tvůj pokrok.

5. Určení výherců:

Určení výherců soutěže proběhne do 16. 8. 2024 po vzájemné poradě Fitshaker týmu a dalších vybraných instruktorek na základě jejich subjektivního zhodnocení zaslaných fotek všech Účastníků Soutěže. Hlavní cenu může vyhrát pouze ten, kdo se vyfotí s Fitness diářem 2024.

Výherce bude ohledně oznámení o výhře kontaktovat zaměstnanec Fitshakeru nebo pověřený zástupce v průběhu 14 pracovních dní od termínu hodnocení, do 30. 8. 2024.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži podle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Pořadatel Soutěže není zodpovědný za technické nebo programové chyby a omyly, které během Soutěže vzniknou.

6. Výhra:

Cenu podle těchto Pravidel poskytuje Pořadatel po předešlé dohodě s obchodními partnery.

Cena pro absolutní vítězku:

Exotická dovolená (podle vlastního výběru) v hodnotě 1 000 € od Hydrotour.

Ceny v kategorii žen, které měly před výzvou do 70 kg:

1. cena: narozeninové Fitshaker PREMIUM členství na 10 let v hodnotě 1188 €.

2. cena: 2x balíček (nejen) na dovolenou a cestování od FitStream.eu v celkové hodnotě 190 €.

3. cena: 2x balíček na regeneraci svalstva od Puravia v celkové hodnotě 156 €.

4. cena: set pro lepší spánek od odborníků na spánek – ZORAS v hodnotě 173 €.

5. cena: vybavení do tvé domácí posilovny od Fitshakeru v hodnotě 117 €.

6. cena: kuchyňský pomocník pro rychlé a zdravé stravování od mamigo.sk v hodnotě 139 €.

7. cena: relaxace a uvolnění napětí díky balíčku od Yogashop v hodnotě 100 €.

8. cena: knižní putování s Vydavateľsko Tatran v hodnotě 100 €.

9. cena: sladké potěšení (podle vlastního výběru) od Kolatch v hodnotě 100 €.

10. cena: 2x letní péče o pokožku od DULCIA Natural v celkové hodnotě 90 €.

Ceny v kategorii žen, které měly před výzvou nad 70 kg:

1. cena: narozeninové Fitshaker PREMIUM členství na 10 let v hodnotě 1188 €.

2. cena: 2x balíček (nejen) na dovolenou a cestování od FitStream.eu v celkové hodnotě 190 €.

3. cena: 2x balíček na regeneraci svalstva od Puravia v celkové hodnotě 156 €.

4. cena: zdravý a kvalitní spánek od odborníků na spánek ze ZORAS v hodnotě 110 €.

5. cena: vybavení do tvé domácí posilovny od Fitshakeru v hodnotě 117 €.

6. cena: Luli balíček (hlavně) pro ty nejmenší od mamigo.sk v hodnotě 92 €.

7. cena: relaxace a uvolnění napětí díky balíčku od Yogashop v hodnotě 100 €.

8. cena: knižní putování s Vydavateľsko Tatran v hodnotě 100 €.

9. cena: sladké potěšení (podle vlastního výběru) od Kolatch v hodnotě 100 €.

10. cena: 2x letní péče o pokožku od DULCIA Natural v celkové hodnotě 90 €.

7. Oznámení výhry:

Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu odevzdání výhry prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 30. 8. 2024.

V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do 14 dní od určení výherce, bude určen nový výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda byly podmínky stanovené pro danou cenu splněny nebo ne. Ceny nemůžou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili podmínky stanovené pro výhru ceny, byť jen částečně.

Pokud výherce do 3 dnů od kontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto Pravidel, výhru získává nově určený náhradník.

8. Osobní údaje:

Každý Účastník uděluje Pořadateli svou účastí v Soutěži souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie na začátku výzvy, fotografie po skončení výzvy, e-mail a telefonní číslo zpracovávány za účelem pořádání Soutěže a vyhodnocení Soutěže. Tento souhlas je udělen dobrovolně na dobu konání a vyhodnocení Soutěže a po nevyhnutelně dlouhý čas na odevzdání cen. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby jejich jméno, příjmení a výhra byly zveřejněny zejména na webové a facebookové stránce www.fitshaker.cz a www.sexypostava.sk. Výherci dále souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyhnutelné pro účast v Soutěži. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení ze Soutěže. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby je Pořadatel po skončení Soutěže kontaktoval za účelem zjištění, zda souhlasí se zveřejněním jejich fotografie a výsledků v Soutěži. V žádném případě nebudeme fotografii zveřejňovat bez takového dodatečného souhlasu. Pořadatel Soutěže je také oprávněn před likvidací osobních údajů tyto údaje anonymizovat a použít ke statistickým účelům, aby například zjistil, kolik osob se Soutěže zúčastnilo a kolik kilogramů společně zhubly.

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Pořadatele.

9. Daně:

Pořadatel nebude odpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

10. Zvláštní ustanovení:

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace.

Zapojením do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Bratislavě, 22. 3. 2024

Fitshaker, s.r.o.